Du använder en länk till registret som snart slutar att fungera.

Vänligen läs mer information från Inera om detta här

Du kommer därför skickas vidare till en sida där du kan välja ditt register och det är den nya adressen som ska användas framöver.

Om du inte automatiskt skickas vidare inom 15 sekunder klicka här
(SITHS-kort krävs för inloggning)

©2019 Uppsala Clinical Research Center